est  eng 
Tark püüab vältida inimest, kes räägib võõrastele seda, mida ei ole vaja, olgu see siis tõde või vale.

Hoia oma meel alati lahke- Keda sa ka ei kohtaks,
Ta võitleb hetkel rasket võitlust.

Värbamisel hindame arenguvõimet.
OÜ INGLI PUUDUTUS eesmärgiks on luua ja arendada töötajatega pikaajalisi vastastikuseid töösuhteid. Töötaja valikul võetakse arvesse tema potentsiaali määral, mis ulatuks kaugemale kui täidetav konkreetne ametikoht. Värbamisprotsessi eel kirjeldatakse ja avalikustatakse uue töötaja ametiülesanded ja talle esitatavad nõudmised. Värbamisprotsess on objektiivne, põhjalik, õiglane.
 
Soodustame töötajate firmasisest edasiliikumist
Võimaluse korral eelistatakse vakantsed ametikohad täita firmasisese valiku teel.
OÜ INGLI PUUDUTUS julgustab töötajaid leidma karjäärivõimalusi firma erinevatel ärialadel, vahetades seeläbi üksustevaheliselt teadmisi ja oskusi. Sisseelamist soodustab koolitus ja abi kolleegidelt.

OÜ INGLI PUUDUTUS peab tähtsaks kõigi uute töötajate võimalikult kiiret töösse sisseelamist, tagades kõigile uutele töötajatele nii firma strateegiat, äritegevust, kultuuri ja protseduure tutvustava kui ka vajadusel spetsiaalse tööalase väljaõppe ning juhtide ja kolleegide toetuse.

 

Uudised
Galerii
Kingitused
Head pakkumised
designed by CerrynDesign