est  eng 
 Usun, et elan vaid üks kord. Sellepärast, 
kus iganes saan näidata lahket meelt või teha ligimestele heateo, tahan seda teha kohe, viivitamata ja venitamata, sest seda teed ma
enam ei käi...
Olles erinevad oma iseloomult, mõtte - ja tegutsemisviisilt, saame koos edasi liikuda üksnes siis, kui meil on midagi ühist, millest me kõik hoolime ja mida hindame. Ühised väärtused loovad aluse meie ühisele tegutsemisele ettevõttena  ning aitavad meil saavutada oma eesmärke külastajate, klientide ja partneritega suheldes.

Oleme orienteeritud teenindamisele.
Loome püsivaid, mõlemale poolele kasulikke suhteid, uurime teise poole vajadusi ja seame oma töö nende järgi. Kui me ei tea või ei oska aidata, otsime alati abi. Nii suhtleme me oma klientidega, partneritega ja kolleegidega

Oleme orienteeritud tulemusele.
Genereerime ideid ja töötame efektiivselt. Me püüdleme saama parimat ja paneme end üha uute ülesannetega proovile

Oleme seesmiselt terviklikud.
Me oleme tasakaalukad, julgeme tunnistada oma vigu. Me oleme usaldusväärsed nii töö- kui ka muudes asjades, ja peame kinni hea tava normidest. Me järgime kindlalt konfidentsiaalsuse põhimõtteid.

Oleme sallivad.
Me teame, et tegijal juhtub mõndagi ja et liigses eksimuste kartuses pidurdub areng. Me õpime oma vigadest.Me ei mõista hukka, vaid toetame. Oleme oma kolleegide vastu õiglased ja heatahtlikud. Me oskame teisi kuulata ja teame, et parim tee oma ettepanekuid ellu viia käib veenmise ja kaasamise kaudu.

Ettevõtlikkust ja sihikindlust.
Oleme ettevõtlikud, näitame üles algatust, kui tunneme-näeme, et midagi on võimalik paremuse suunas muuta. Meil kõigil on erinev taust, erinevad teadmised, oskused ja kogemused. Seetõttu on tähtis, kui saame oma tegemiste juures võimalikult palju kasutada meie kõigi panust ning jõuda parima tulemuseni sünergia najal. Oleme üksteise suhtes tähelepanelikud ja koostööaltid, väärtustame meeskonnatööd.

Arengut ja innovatiivsust.
Oleme õpihimulised ja arendame ennast. Seame endale eesmärgid ja viime need ka ellu. Näitame üles initsatiivi ning on julgust viia läbi uuendusi oma töös.

 Kvaliteeti.
Oleme usaldusväärsed ja sõbralikud oma külastajate, klientide ja koostööpartnerite suhtes. Oleme oma töös sõltumatud. Korraldame oma tööd nii, et külastaja, klient saaks kõige lihtsamal ja kiiremal moel oma küsimustele vastuse ja probleemidele lahenduse. Rahuldame külastaja/klientide ootused kvaliteetsete toodete ja hea teeninduse kaudu

Tulemuslikkus.
Analüüsime oma tegevusi ja leiame parimad lahendused.

Tegutseme, mõeldes tulevikule.
Oluline on arendada nii iseennast, kaastöötajaid kui ka oma koostööpartnereid. Me käime ringi lahtiste silmadega, hoiame end maailma asjadega kursis, õpime ja täiendame end pidevalt.

Töötajad.
Väärtustame iga töötaja professionaalsust, leidmaks võimalusi kasutada kogu tema potentsiaali.
 
Uudised
Galerii
Kingitused
Head pakkumised
designed by CerrynDesign